Startsida: Nockeby Familjehotell – ett kollektivboende från 1950-talet

68. IMG_6495

Denna blogg är en beskrivning över och en berättelse om Nockeby familjehotell – ett av landets så specifika kollektivhus från 1952. Adressen är Gubbkärrsvägen 29 i Bromma/Stockholm.
(Ansvarig för publicering av text och bild: Viveka Rabenius)

2008 gjordes av Stockholms Stadsmuseum en inventering med tyngdpunkt på fastigheten, som man fann ha stora kulturhistoriska värden och därför grönklassades i en sammanhållen entitet med dess trädgårdspark. Grönklassad: innebär att en byggnad (med byggnad avses här både hus och trädgård) har ett högt kulturhistoriskt värde, liksom att bebyggelsen är särskilt värdefull ur ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt samt ur ett konstnärligt perspektiv.
Delar av motiveringen till grönmarkeringen lyder på följande vis: ” /…/ utgör ett representativt exempel på tidens bostadsbyggande och sociala tankegångar. Utformningen är raffinerad och välgestaltad, med stilsäker arkitektur och påkostade materialval i form av tegel och koppar. Byggnaden slingrar sig längs en kuperad höjd med bergspartier, barrträd och gräsytor, kring en avskild och inbjudande gårdsmiljö. Huset är mycket välbevarat, även i sina detaljer. Det exponerade läget ger anläggningen stora stadsbildsmässiga värden. /…/”

Den unika och långsträckta fastigheten, indelad i hus A, B och C samt de ursprungligen tillhörande radhusen, stod efter ritningar av Sven Backström och Leif Reinius färdiga 1952. Backström och Reinius som kanske mest är kända för att ha ritat Vällingby centrum, hade till sin hjälp byggmästare Olle Engkvist. (Redan då omtalad för de numera så berömda ”Per Albin-radhusen” på Ålstensgatan). Även då det gällde trädgården hade man anlitat en av de främsta. Walter Bauer – var en för sin tid mycket välkänd landskapsarkitekt med diger meritlista (har bland annat återuppbyggt Drottningholmsparken, Tessinska palatsets trädgård och skrivit flera trädgårdsböcker).1.

4.

IMG_6838

                                   Nedan: “Per Albin-radhusen” på Ålstensgatan.

Per Albin-radhusPer Albin

 

(Allt material på denna sida är upphovsrättsligt skyddat)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s